Jaká je vize Gogrou? Být každodenním pomocníkem v životě firem z celé Evropy, umožňovat členům
nacházet nové trhy, nové obchody, být bezpečným a oblíbeným prostředníkem pro obchod a digitalizaci průmyslu. Chceme propojit malé podnikatele s největšími světovými společnostmi, být nedílnou součástí podnikových ERP systémů, spolupracovat se značkami, které jsou považovány za světové leadery.

K naplnění této vize vede dlouhá cesta, kterou překonáváme krok po kroku. A i když počáteční nápad nebyl zdaleka tak ambiciózní, tvrdě pracujeme, abychom naší vize dosáhli. Dnešní technologie nám totiž umožňují věci, o kterých se nám při zrodu nápadu téměř nesnilo.

Jaké byly začátky Gogrou?

Na samotném začátku jsme chtěli vytvořit interní komunikační systém pro několik spřátelených firem.
S přibývajícím časem, většími zakázkami a rostoucími zkušenostmi tvůrců Gogrou (z oblastí strojírenství, toolmanagementu, vlastnictví výrobních firem i ze strany koncových zákazníků) sílila myšlenka na sofistikovanější řešení.

Mezitím se doba posunula mílovými kroky vpřed a dnešní technologie umožnily stvořit platformu Gogrou tak, aby byla skutečným každodenním pomocníkem v životě firem. Tím ale vývoj Gogrou teprve začíná. V současnosti fungují 3 základní moduly Gogrou: 1) Nabídka, poptávka a sdílení volných kapacit, 2) Sdílení nadnormativních zásob a 3) Burza materiálů. Už nyní se tvoří nové moduly, finišují nová partnerství a pracuje se na optimalizaci platformy, aby vyhovovala všem novým členům.